Waarom telefoon-antwoordservice?

Elk bedrijf is gebaat bij goede bereikbaarheid. Telefoon-antwoordservice draagt bij tot het verhogen van de po­sitieve uitstra­ling van uw bedrijf. De klant wordt immers altijd en vriende­lijk te woord ge­staan. Om daadwerkelijk service te kunnen bieden is het van belang dat kan worden ingegaan op simpele vragen die door de klant worden gesteld.

Interactie is er niet alleen wanneer u afwezig bent. Ook op de momenten dat u in be­spre­king bent, een brief schrijft of de boekhouding bijwerkt kunt u ongestoord doorwer­ken. U bepaalt wanneer u de telefoon laat doorkiezen. Op deze manier wordt u niet meer ge­confronteerd met personen die tijdro­vende vragen stellen terwijl u net van plan was iets te gaan doen.Interactie noteert de vragen en geeft die aan u door.

U bepaalt of u wel of niet op een telefoontje reageert en u belt terug wanneer u dat uitkomt! Een bijko­mend voordeel is dat u nooit meer wordt overval­len, door welke vraag dan ook. En met “een juffrouw aan de telefoon” lijkt u zoveel groter.

Over uitstraling gesproken!