Secretariaatsservice omvat de volgende diensten:

  • Tekstverwerking
  • Bedrijfscorrespondentie
  • Notuleren van vergaderingen
  • Facturering
  • Verzorgen van mailings, adreslijsten e.d.
  • Archivering en documentatie

Interactie werkt uw handgeschreven aanteke­ningen uit tot optimale corres­pondentie. Wilt u daarin nog veranderin­gen aanbrengen, dan kan dat dankzij onze moderne tekstverwerkers.

Deze apparatuur maakt het ons mogelijk uw correc­ties snel en goed te verwerken.